Vastuullista hormisaneerausta - RestaKoti

Vastuullista hormisaneerausta

Viime aikoina julkisuudessa on käyty melko vilkasta keskustelua hormisaneerauksista ja siitä, miten kuluttaja voi varmistua tekijän luotettavuudesta. Keskustelu liittyy nuohouksen vapautumiseen, norminpurkutalkoisiin ja siihen, että vanhojen piirinuohoojien sijaan nuohouspalveluja voivat tarjota nyt myös yritykset.

RestaKodilla työskentelee viisi nuohoojaa. Nuohoojien ammattitaito on korkea ja meistä on ollut ilo saada heidät porukkaamme. RestaKoti tunnetaan pientalojen kattopinnoituksista, jossa teemme erittäin hyvää yhteistyötä kotimaisen Ormax-brändin kanssa. Olemme Ormaxin valtuuttama tiilikattojen pinnoittaja, mikä on asiakaslaadun tae. Onhan Ormax Suomen suosituin tiilikatto.

Kattopinnoituksen ohella palvelemme myös hormipinnoituksissa. Mielestämme on tärkeää ja vastuullista, että mikäli katolla työskentelevä työntekijämme kiinnittää silmämääräisesti huomiota piipun kuntoon, mainitsee hän siitä asiakkaalle. Asiakas päättää sitten itse, miten hän mahdollisesti etenee ja keiltä hän kenties kysyy tarjouksia. Markkina on siis vapaa myös kuluttajan parhaaksi, sillä hän saa päättää.

Hormin kuntoa ei pysty näkemään silmämääräisesti. Nuohooja keskittyy aivan oikeutetusti savupiipun puhdistamiseen. Itse hormin tilanne mahdollisine halkeamineen tarvitsee kuitenkin vähän erilaisia tarkastustoimenpiteitä, kuten savupanostestejä ja tiiveysmittauksia.

Koti on jokaiselle meille arvokas asia, ja kodin kunnosta huolehtiminen kuuluu mielestämme jokaiselle, joka jotain mahdollista poikkeavaa havaitsee. Meillä RestaKodin nuohoojat ovat sitoutuneet hyvään ja asiakasta kuuntelevaan palveluun. Meille on tärkeää, että asiakkaan kanssa keskustellaan, ja hän voi sen perusteella tehdä omat valinnat.

Back to top