Tiilikaton pinnoitus valmistajan hyväksymillä tuotteilla

Tiilikaton pinnoitus/maalaus

Miksi tiilikaton pinnoitus/maalaus kannattaa?

Tiilikaton pinnoitus tunnetaan arkikielessä nimellä tiilikaton maalaus. Ammattikielessä maalaus käännetään pinnoitteeksi, koska katto käsitellään sille erityisesti suunnitellulla ja ammattilaisten käyttöön valmistetulla pinnoiteaineella. Pinnoiteaine levitetään katolle maaliruiskun avulla.

Betoni- ja savitiilikatoilla näkee usein sammal- tai jäkäläkasvustoa. Tämä on normaali ja lähes väistämätön, luonnollinen ilmiö. Siihen vaikuttaa hyvin paljon tontin olosuhteet, puusto, suojaisuus, ilmansuunnat sekä katon kaltevuus ja muoto. Katolle kertyvät roskat, neulaset, lehdet, siitepöly sekä noki tarjoavat hyvän alustan, josta luonnonmukaisen sammalen tai jäkälän kasvu voi alkaa. Pohjoispuolen varjoiset alueet ovat alttiimpia kasvustolle kuin eteläpuolen paahteiset, aurinkoiset lappeet.

Vuosien saatossa lumi- ja jäämassojen, vesisateiden, pakkasten ym. kuluttaessa kattoa, tiilen pinta rapautuu ja avaa huokoisen kasvualustan sammaleelle ja jäkälälle. Kun sammal ja jäkälä pääsee kasvattamaan juuristonsa tiilen rakenteeseen, niin se mahdollistaa myös veden ja kosteuden imeytymisen. Kasvusto käyttää tehokkaasti katteen mineraaleja ravintonaan, samalla rapauttaen sitä. Tämä mahdollistaakin kasvuston kasvamisen ja lisääntymisen katolla. Sammalen ja jäkälän pitkään ollessa katolla, rasittaa se kattotiiliä ja siten lyhentää katon elinkaarta. Yleensä sammal ja jäkälä kasvavat ensimmäisenä tiilikatteen pysty- ja päätysaumoihin, aiheuttaen saumojen aukeamisen ja sitä kautta jopa vuotoja. Kasvusto voi pahimmiillaan syövyttää tiileen jopa reiän. Lisäksi kate altistuu kosteuden ja sitä kautta jäätymisen aiheuttamalle rapautumiselle. Kun esimerkiksi tiilen sisässä oleva kosteus laajenee ja jäätyy pakkasella, rikkoo se kattotiilen rakennetta tai jopa halkaisee kokonaisia tiiliä katolta. Tällöin tiedämme viimeistään, että tiilikatto on alkanut rapautumaan. Rapautuminen vauhdittuu vuosi vuodelta, mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä.

Yleisesti puhutaan, että betonitiilikaton käyttöikä on 40-70 vuotta. Tämä on totta jos kattoa huolletaan säännöllisesti. Kattohuoltojen laiminlyönti aiheuttaa ennenaikaisia vaurioita katteelle ja monesti jopa katon rakenteille, joka tarkoittaa sitä, että on ryhdyttävä täydelliseen kattoremonttiin. Joskus kattoremontti on kattohuoltoa (pesua ja pinnoitusta) järkevämpi vaihtoehto. Etenkin silloin jos katto vuotaa ja katossa on rakenteellisia ongelmia.

Väitetään myös, että betonikattotiilen vesitiiviys, lujuus ja pakkasenkestävyys ovat betonissa, eikä pinnoitteella ole vaikutusta näihin ominaisuuksiin. Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Siinä vaiheessa kun katteen tehdaspinnoite kuluu pois ja avaa tiilen huokoisen pinnan, niin vesi, kosteus, ilmansaasteet ja kasvusto pääsevät kasvamaan katteen pinnalle ja sitä kautta rapauttamaan sitä.

Katon pinnoitusmateriaalia valitessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että pinnoiteaine on kattovalmistajan hyväksymä. Mikäli tiilikatto käsitellään aineella, joka aiheuttaa siihen kemiallista rasitusta, raukeaa yleensä katteen takuu. Vain valmistajan suosittelemilla tuotteilla säilytetään tiilikatteen tekninen takuu. RestaKoti on Ormax-tiilikatevalmistajan valtuuttama kattopinnoituksia tarjoava yritys ja käyttämämme tuotteet ovat valmistajan hyväksymiä. Ammattilaisen suorittamassa pinnoitustyössä kate saa aina huolellisen pesun ja kasvuston torjunta-ainekäsittelyn ennen varsinaista pinnoitusta.

Tiilikaton pesu

Pelkkää painepesua emme suosittele!

Ennen katon pesua, talo tai muu kiinteistö, ja tarvittaessa pihamaa suojataan huolellisesti. Etenkin ikkunat, ovet, terassit, pihalaatat ja istutukset suojataan harsoin ja kevytpeittein. Myös asukasinformoinnista huolehditaan hyvissäajoin, jotta työt voidaan suorittaa turvallisesti.

Tiilikaton pesu tehdään korkeapainepesurilla vahingoittamatta tiilikatetta. Pesulla saadaan katteen pinnasta pois sammal, jäkälä ja muu kasvusto sekä rapautunut tiilen pinta, pinttynyt lika, ilmansaasteet ja irtoava vanha maalipinta. Huolellisella ja riittävän tehokkaalla pesulla varmistetaan hyvä lopputulos.

Pesun yhteydessä puhdistetaan vesikourut ja syöksyt sekä huuhdellaan muut tarvittavat pinnat, eli siivoamme aina jälkemme. Pesun aikana vaihdamme tai paikkaamme myös hajonneet tiilet sekä tarkastamme katteen kiinnitykset.

Pelkkää korkeapainepesua emme suosittele tiilikatolle. Kovalla paineella pestäessä tiilikatteesta irtoaa rapautunut pinta kokonaan avaten tiilen huokoisen rakenteen. Mikäli tiilikattoa ei pinnoiteta tai suoja-ainekäsitellä pesun jälkeen, kerää se kasvustoa puoleensa entistä nopeammin ja runsaammin. 

Tiilikaton kasvuston torjunta-ainekäsittely

Suositellaan tehtäväksi 3-5 vuoden välein

Korkeapainepesun jälkeen puhtaaseen tiilikattoon matalapaineruiskulla levitettävä kasvuston torjunta-aine eliminoi tehokkaasti sammaleen, jäkälän ja muiden kasvustojen juuret ja itiöt. Kasvuston torjunta-aine desinfioi tiilipinnat ja muodostaa hyvät pohjat tiilikaton suoja-ainekäsittelylle tai tiilikaton pinnoitukselle.

Kasvuston torjunta-aine on biohajoavaa eikä tuotetta tarvitse huuhdella kattopinnoilta pois. Se soveltuu erinomaisesti jatkuvaan kattohuoltoon. Käsittely voidaan tehdä muutaman vuoden välein sekä uusille, että huolletuille katoille.

Käyttämämme kasvuston torjunta- ja kattopinnoitusaineet ovat ainoita CE-merkitty ja ISO 9001 laatusertifioituja aineita, joille on myönnetty EU-Kukka Ympäristömerkki. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotteemme ovat myös ympäristöystävällisiä.

Tiilikaton suoja-ainekäsittely

Suositellaan tehtäväksi 5-10 vuoden välein

Pesun ja kasvuston torjunta-ainekäsittelyn jälkeen tiilikatto voidaan käsitellä ns. kyllästeaineella, eli suoja-aineella. Se estää tehokkaasti kosteuden imeytymisen tiileen, ehkäisten pakkasrapautumista ja sammaleen, jäkälän ja muun kasvuston kasvua.

Suoja-aine on mineraalipinnoille kehitetty, nanoteknologiaan perustuva vesipohjainen pintakäsittelyaine. Se muodostaa tehokkaan ja kestävän suojan vettä, likaa ja kasvustoja vastaan. Suoja-aine imeytyy ja kiinnittyy kemiallisesti kaikkiin sementti- ja tiilipintoihin säilyttäen kuitenkin rakenteen hengittävyyden. Suoja-aineen levittämisestä syntyvä läpinäkyvä ja väritön kerros on tehokkaasti vettä ja kosteutta hylkivä, joka antaa tiilikatolle pitkävaikutteisen suojan sään rasituksia ja kasvustoa vastaan.

Tiilikaton pinnoitus

Suositellaan tehtäväksi 15-30 vuoden välein

Huolellisen suojaustyön, pesun, kasvuston torjunta-ainekäsittelyn ja kuivumisen jälkeen katto pinnoitetaan. Kattopinnoitus antaa katolle nopeasti ja edullisesti suojan kosteutta, rapautumista ja sammaleen sekä jäkälän kasvua vastaan. Samalla pinnoitteen korkealuokkaiset pigmentit ja hartsiosat antavat katolle kauniin ja pitkäikäisen värisävyn sekä uutta vastaavan ulkonäön. Katon pinnoitus pidentää sen elinkaarta ja on paras vaihtoehto kattoremontille, mikäli katon rakenteet ovat kunnossa.

RestaKodin ja Ormax Monierin yhteistyössä kehitetiin markkinoiden paras tiilikattopinnoite Ormax Pro. Se on ainoa tiilikatevalmistajan hyväksymä pinnoite, joka säilyttää Ormax-tiilikatteen teknisen takuun. Ormax Pro on erityisesti Ormax-katoille tarkoitettu pinnoite, joka täyttää Ormax Monierin erittäin korkeat laatustandardit. RestaKoti on Ormax Monierin valtuuttama kattopinnoituksia tarjoava yritys.

Tiilikatteen pinnoitus toteutetaan korkeapaineruiskua käyttäen, vesiohenteisella, 100% akrylaattipohjaisella tuotteella, joka on vettä ja likaa hylkivä sekä hengittävä tiilikattopinnoite. Pinnoite hylkii veden ja kosteuden 100 %:sti, mutta antaa tiilen sisällä olevan kosteuden poistua. Kattopinnoitetta levitetään katolle kaksi tasaista kerrosta. Elastinen pinnoite takaa erinomaisen tarttuvuuden tiilikatteeseen ja kestävyyden UV-säteilyä, kulumista sekä erilaisia lämpötilavaihteluja vastaan. Pinnoituksen avulla tiilikaton elinkaari pitenee huomattavasti (noin 15-20 vuotta).

Back to top