Peltikaton pinnoitus helposti ja edullisesti - RestaKoti

Peltikaton pinnoitus/maalaus

Peltikaton huoltomaalausta laiminlyödään liian usein

Peltikaton pinnoitus tunnetaan arkikielessä nimellä peltikaton maalaus. Ammattikielessä maalaus käännetään pinnoitteeksi, koska katto käsitellään sille erityisesti suunnitellulla ja ammattilaisten käyttöön valmistetulla pinnoiteaineella. Pinnoiteaine levitetään katolle maaliruiskun avulla.

Liian usein peltikattojen huoltomaalauksia laiminlyödään. Huoltamaton peltikatto joudutaan usein ennenaikaisesti remontoimaan, koska liian pitkään säiden armoilla ollut peltikate on päässyt pahoin ruostumaan tai muuten vaurioitumaan.

Etenkin vanhat käsin- ja konesaumatut peltikatot kestävät vielä monia vuosia, mikäli niistä pidetään huolta ja maalataan riittävän usein. Hyväksi todettu huoltomaalausväli on noin 10-15 vuotta.

Irtoaako vanha maali peltikatostasi?

Hyvissä ajoin tehty huoltomaalaus pidentää peltikatteen käyttöikää!

Peltikatto jonka maali hilseilee on syytä maalata uudelleen tai muutoin uusia. Jotta uusi maalikerros pysyisi katolla edeltäjäänsä paremmin, tulee vanha – hilseilevä maalikerros saada poistettua katolta mahdollisimman huolellisesti. Mikäli irtoavan maalikerroksen poistosta ja katon puhdistuksesta yritetään suoriutua mahdollisimman nopeasti, ei uusikaan maalikerros tule pysymään katolla. Tästä syystä pohjatyöt on syytä tehdä huolellisesti, tai jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Peltikaton maalaus suositellaan tehtäväksi silloin kun kattopellin lämpötila on 5-30 asteen välillä. Suosituslämpötilat vaihtelevat käytettävän maalin mukaan, joten tarkasta lämpötilavaatimukset maalipurkista tai myyjältä. Huomaa että kyseessä on kattopellin lämpötila, ei ilmanlämpötila; aurinkoisena ja helteisenä päivänä pellin lämpötila nousee helposti yli suositusrajojen. Mikäli peltikaton maalaus suoritetaan liian kuumalle kattopellille, ”palaa maali” kiinni peltiin. Lopputuloksena on silloin laikukas ja helposti hilseilevä maalipinta.

RestaKoti on jo siirtynyt 2k epoksipolyuretaanipohjaiseen pinnoitteeseen!

Uusimpia tuotteita peltikatoille ovat 2k epoksipolyuretaanipohjaiset- ja paksukalvopinnoitteet. Lähes kaikki pinnoiteaineet ovat tarkoitettu ainoastaan ammattilaiskäyttöön ja niiden saatavuus vaatii monesti myös isoja tilauseriä. Pinnoitteet ovat hieman arvokkaampia kuin perinteiset kattomaalit, mutta ovat myös hintansa väärtejä. Pinnoiteaineiden ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin perinteisillä kattomaaleilla ja takuuajat ovat pitkiä.

Aiemmin maalatun peltikaton käsittely

Peltikatteen kunto ja maalikerroksen paksuus tulee huomioida

Maalatut peltikatot joutuvat kestämään kovia rasituksia ja niistä johtuvia jännityksiä. Esimerkiksi auringonpaiste aiheuttaa sävyjen haalistumista ja kiiltoasteen alenemista sekä pellin lämpölaajenemista, lämpösäteilyn johdosta. Siksi peltikattomaalin tulee elää alustan mukana. Myös sellaiset rakenteelliset seikat kuten kattokulma ja pintaprofiili vaikuttavat maalipinnan kestävyyteen. Mitä suurempi kulma tai profiili on, sitä enemmän katolle kertyy lunta ja jäätä, jolloin maalilta vaaditaan enemmän joustavuutta. Ratkaisevaa peltikattomaalin valinnassa on myös katon vanha pinnoite. Jos se on bitumi- tai alumiinipohjainen, sen päälle ei voi laittaa alkydimaalia. Näin ollen peltikattomaalin valinnassa on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen.

Maalin irtoamiseen peltikatolta on useita syitä:

  • Epäsuotuisat maalausolosuhteet
  • Liian kuuma maalattava pinta
  • Huonosti tehdyt esikäsittelyt (epäpuhtauksia/ruostetta alustassa)
  • Huonosti huuhdeltu alusta (pesuainejäämiä)
  • Pintamaalin tai muun huonosti soveltuvan maalin levittäminen suoraan sinkitylle pellille

Vanhan katon huoltomaalauksessa tulee huomioida myös maalikerroksen määrä. Neljäs maalauskerta perinteisellä peltikattomaalilla voi tehdä maalikerroksesta jo liian paksun. Mikäli maalikerros on liian paksu, se pitää poistaa ennen uutta huoltomaalausta.

Muovipinnoitetun peltikaton maalaus

Ensimmäiset muovipinnoitetut (PVC) peltikatot hilseilevät pahasti

Termiä ”muovipinnoitettu peltikatto” käytettään yleisesti PVC-pinnoitteella käsitellystä kattopellistä. Ensimmäisiä muovipinnoitettuja kattopeltejä tuli markkinoille 90-luvun alussa, jolloin kyseisiä kattopeltejä markkinoitiin edullisina vaihtoehtoina. Ajan kuluessa useiden valmistajien muovipinnoitetuissa peltikatoissa on kuitenkin ilmennyt selkeitä puutteita; sekä katteen teknisen, että esteettisen kestävyyden osalta.

Muovipinnoitetuissa kattopelleissä on havaittu:

  • Vuosien kuluessa värit haalistuvat/muuttuvat selkeästi
  • Heikko peltikate/-profiili (reikiä ja lommoja tulee helposti)
  • Joidenkin valmistajien PVC-pelleistä pinnoite kuoriutuu/hilseilee pois
  • Vauriot ovat vaikeasti korjattavissa

Muovipinnoitetun peltikaton maalaus:
Muovipinnoitettua peltikattoa voidaan yrittää maalata, mikäli katon pinnoite ei ole vaurioitunut tai rapissut jo osittain pois. Peltikaton PVC-pinnoitteen kunto kannattaa arvioida aina yhdessä ammattilaisen kanssa. Vaurioituneella pinnalla maali ei pysy paria vuotta kauemmin (jos sitäkään). Tästä syystä katon pintaa tulisi tutkia huolellisesti ennen maalausta. Jos katon pinta on vain haalistunut voidaan sen väritystä ehostaa maalaamalla. Mutta jos ns. muovipinnoite on vaurioitunut ja osittain jo rapissut pois, ei maalaamisesta yleensä ole juurikaan muuta kuin hetkellistä apua.
Ennen peltikaton maalausta, katto tulisi kuitenkin puhdistaa huolellisesti ja irtoileva/hilseilevä maali tulisi saada pois katon pinnalta. Puhdistuksessa kannattaa käyttää vähintään katonpesuainetta ja harjaa. Joissakin tapauksissa PVC-pinnoitteen saa pois järkevästi ainoastaan sooda- tai hiekkapuhalluksella, mikä tarkoittaa isoja kustannuksia suhteutettuna saavutettuun hyötyyn.

Vaihtoehtoina pellinvaihto tai kattoremontti:
On hyvä huomioida, että teknisesti vaurioitunut kattopelti (pinnoite vaurioitunut) ei suojaa kattoa pitkällä aikavälillä enää samalla tavalla kuin ”ehjä” kattopelti. Vaurioista johtuen kattopelti pääsee ruostumaan ehjää pinnoitetta huomattavasti helpommin ja nopeammin. Katolle ilmestyneet esteettiset haitat (maali rapissut pois) eivät vielä tarkoita etteikö katto pitäisi vettä; mutta mitä pidemmälle pinnoitevauriot etenevät, sitä vaikeammaksi myös katon korjaaminen ja maalaaminen tulee. Kun pinnoitevauriot ovat edenneet tarpeeksi pitkälle, ainoa järkevä ja suosittu vaihtoehto on pellinvaihto tai kattoremontti.

Kuumasinkityn peltikaton maalaaminen

Sinkityn katon maalaaminen vaatii ammattitaitoa ja tietämystä

Kuumasinkitty pelti on suosittu rakennusten katemateriaali. Ohut sinkkikalvo pellin päällä on itsessään jo erittäin hyvä suoja korroosiota vastaan. Sinkkipinta saattaa suojata peltiä korroosiolta 10-20 vuotta, riippuen ilmastorasituksesta. Tuore sinkkipinta on vaativa maalausalusta, sillä sinkki on reaktiivinen aine ja maalin tartunta sinkkipintaan on ratkaisevan tärkeää. Siksi sinkkipintaista peltiä ei saa maalata suoraan pintamaaleilla, vaan aina on käytettävä ensin pohjamaalia. Ennen ensimmäistä maalauskertaa kuumasinkityn pellin tulee tekeytyä katolla vähintään 1-2 vuotta. Yleisimmät ongelmat kuumasinkityn katon maalauksessa onkin, että maalaus tehdään liian vähän aikaa tekeytyneeseen kattoon tai oikeanlaista pohja-/tartuntamaalia ei käytetä.

Peltikaton huoltomaalaus

Maalaamme kaikki peltikatot 2 komponenttisella epoksipolyuretaanipohjaisella maalilla

Peltikaton pinnoitusta on kustannustehokas ja suhteellisen nopea tapa pidentää katon käyttöikää. Työnä peltikaton pinnoitus on haastava, joten tekijältä vaaditaan riittävästi maalauskokemusta, jotta hän suoriutuu katon pinnoittamisesta mallikkaasti. Työtä suunnitellessa tulee muistaa, että peltikaton pinnoitus ei ole aivan riskitöntä puuhaa, koska työ tehdään katolla. Tästä syystä työturvallisuuteen kiinnitämme huomiota. Asentajiltamme löytyy tarvittavat henkilökohtaiset turvavälineet, putoamissuojaimet ja turvavaljaat, jotta työt voidaan suorittaa turvallisesti.

Peltikaton pinnoitus ja pohjatyöt
Pohjatöiksi peltikaton pinnoituksessa riittävät vanhan hilseilevän maalin poisto. Hilseilevä ja irtoileva maali, sekä mahdollinen ruoste poistetaan usein käyttämällä normaalia teräsharjaa. Pohjatöiden yhteydessä ruosteiset kohdat tarkastetaan huolellisesti, sillä ruoste kertoo usein katon kulumisesta ja huonosta kunnosta (jolloin pelkkä peltikaton pinnoitus ei välttämättä riitä). Katon pesu suoritetaan aina painepesurilla, pesuainetta ja harjaa apuna käyttäen, jolloin kattopeltiin kiinnittynyt lika saadaan poistettua. Peltikaton pinnoitus aloitetaan vasta sen jälkeen kun katto on kunnolla kuivunut pesun jäljiltä.

Peltikaton lämpötilan tarkastaminen
Peltikaton maalaus suositellaan tehtäväksi silloin kun kattopellin lämpötila on 5-30 asteen välillä. Suosituslämpötilat vaihtelevat käytettävän maalin mukaan, joten lämpötilavaatimukset tulee tarkastaa aina maalipurkista tai myyjältä. Suosituksissa kerrotaan yleensä kattopellin lämpötila, ei ilmanlämpötilaa; aurinkoisena ja helteisenä päivänä pellin lämpötila nousee helposti yli suositusrajojen, jopa 70-80 asteeseen. Mikäli peltikaton maalaus suoritetaan liian kuumalle kattopellille, ”palaa maali” kiinni peltiin. Lopputuloksena on silloin laikukas ja helposti hilseilevä maalipinta.

RestaKoti Oy käyttää peltikaton pinnoituksessa 2k epoksipolyuretaanipinnoitetta, joka ei reagoi kuuman kattopellin kanssa lainkaan. Tämä mahdollistaa sen, että voimme pinnoittaa peltikattoja aina kuivalla kelillä, lämpötilasta riippumatta. Näin ollen maalaustyö saadaan tehtyä yhtäjaksoisesti eikä turhia odotuspäiviä tule.

Peltikaton pinnoitus ja työjärjestys
Peltikaton pinnoituksessa on monia työvaiheita. Tärkeimpänä seikkana on kuitenkin työturvallisuus, koska työskentely tapahtuu katolla. Työvaiheiden järjestys suunnitellaan siten, että peltikaton pinnoitus pystytään suorittamaan järjestelmällisesti – edeten kohti tikkaita.

2k epoksipolyuretaanipinnoitetta levitetään katolle korkeapaineruiskulla 2 kerrosta, joka takaa pinnoitteelle hyvän tarttuvuuden ja markkinoiden parhaan kulutuksenkeston. RestaKoti Oy:n käyttämä peltikattopinnoite on 2k epoksipolyuretaanipohjainenpinnoite (yhd. pohja- ja pintamaali), jolla on parhaimmat ominaisuudet mitä epoksi ja polyuretaani voivat antaa; nopea kuivuminen, hyvä kulutuksenkesto ja erityisen hyvä tartunta mm. sähkö- ja kuumasinkittyyn peltiin, teräspeltiin, tiileen, alumiiniin, rautaan ja kovaan muoviin. Lisäksi pinnoiteaine on erittäin elastinen ja sillä on hyvä korroosionestokyky alhaisillakin kerrosvahvuuksilla.

Pinnoiteaine on suunniteltu nimenomaan korkeapaineruiskulla levitettäväksi ja omaa näin levitettynä parhaat ominaisuudet. Peltikaton pinnoituksessa kiinnitämme erityistä huomiota katon sauma- ja kiinnityskohtiin, koska niihin tulee helposti liian ohut pinnoitekerros. Pinnoiteainetta on saatavilla kaikissa perusväreissä ja nopealla toimitusajalla.

2k epoksipolyuretaanipinnoitteen päällemaalattavuus on todella hyvä, eli huoltomaalauskin on aina helppo suorittaa.

Back to top