Hormin putkitus vai massaus - vai jopa uudelleen muuraus?

Hormin putkitus vai massaus?

Vanhan rapautuneen hormin korjaukseeen on tarjolla kaksi vaihtoehtoa: putkitus tai massaus. Kolmas vaihtoehto on koko hormin uudelleen muuraus, mutta se jää onneksi harvoin ainoaksi vaihtoehdoksi. Se, kumpaa korjausmenetelmää tulisi käyttää, askarruttaa monia vanhan hormin kunnostukseen ryhtyvää. Kumpi on parempi, putkitus vai massaus? Milloin korjaustoimenpiteisiin tulisi ryhtyä ja miten hormi tulisi korjata?

muurattu savupiippu
Vanha savupiippu voidaan kunnostaa massaamalla tai putkittamalla.

Hormin rapautuminen

Muuratun hormin rapautuminen tapahtuu tiilien välisen laastin lohkeiluna ja murenemisena. Yleensä itse tiilet ovat kovia ja ne kestävät lähes loputtomasti, mutta tiilien välissä oleva laasti rapautuu ajan, kosteuden, lämmön ja palokaasujen vaikutuksesta. Pikkuhiljaa tiilien väliin jää tyhjiä onkaloita, joihin kerääntyy nokea ja kosteutta. Pahimmillaan nämä nokikertymät syttyvät kuumien palokaasujen vaikutuksesta ja seurauksena on nokipalo hormissa. Nokipalossa lämpötila nousee jopa 1200 asteeseen, joka voi halkaista hormin. Tällöin kuumuudella ja kipinöillä on vapaa pääsy hormin ulkopuolelle. Väli- ja yläpohjan eristeet ovat vaarassa syttyä jo 300 asteessa eli rakennuspalon vaara on nokipalon yhteydessä merkittävä. Tulisijasta ja hormista aiheutuvia tulipaloja syttyy Suomesssa vuosittain noin 600. Nokipaloja syttyy vuosittain noin 250-300 säännöllisestä nuohouksesta huolimatta.

Säännöllisellä nuohouksella hormi pidetään auki ja hormin sisäpinnan noki saadaan suurimmalta osin poistettua. Nuohous on tärkein nokipaloja ehkäisevä toimenpide, mutta se ei korjaa rapautumisen aiheuttamia vaurioita hormissa eikä estä noen kerääntymistä tiilien väliin. Usein hormin huono kunto paljastuu nuohouksen yhteydessä vasta silloin, kun ensimmäiset tiilet irtoavat ja tippuvat hormiin.

vanha savupiippu
Rapautuminen tapahtuu tiilien välissä olevassa laastissa, joka murenee ja halkeilee.

Nokipalojen ohella merkittävä huonokuntoisten hormien riski on savukaasujen vuotaminen savuhormista ilmahormiin, yläpohjaan tai huoneilmaan. Käytännössä tämä ilmenee usein savun hajuna huonetilassa ja hormin huonona vetona. Vaarana silloin on myrkyllisen häkäkaasun pääsy asuintiloihin. Häkä voi aiheuttaa pienenä pitoisuutena mm. päänsärkyä, huimausta ja huonovointisuutta (migreenin kaltaisia oireita), suurena pitoisuutena häkämyrkytyksen ja jopa kuoleman. Siksi asukkaan tulisi selvittää ammattilaisen tekemällä hormin tiiveyskokeella se, onko hormissa vuotoja. Hormin nuohouksen yhteydessä nämä pienet vuotokohdat eivät paljastu.

Hormitarkastus kertoo korjauksen tarpeen

Vakinaisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen savuhormi tulee nohota vuosittain ja vapaa-ajan käytössä olevan rakennuksen hormi kolmen vuoden välein. Nuohouksen yhteydessä nuohooja yleensä tarkastaa hormiin silmämääräisesti piipun päältä. Mikäli piipunhattua ei poisteta nuohouksen yhteydessä, näkee nuohooja valitettavasti vain savuhormin yläosan – aina ei sitäkään. Nuohoojan tulisi nähdä irronneet tai irtoamassa olevat tiilet, jotka tippuessaan tukkivat hormin. Mikäli nuohooja mainitsee irtoavista tiilistä, on hormin korjauksella jo kiire. Vimeistään tässä vaiheessa talon omistajan tulee havahtua ja kutsua paikalle hormin kunnostukseen perehtynyt ammattilainen, jolloin voidaan selvittää pystytäänkö hormi korjaamaan massaamalla tai putkittamalla se vai onko ainoa jäljelle jäävä mahdollisuus koko hormin purkaminen ja uudelleen muuraaminen.

Hormitarkastus on muutakin kuin kurkkaaminen piippuun

Hormin tiiveystarkastus
Savuhormin tiiveystarkastus paljastaa hormin vuotokohdat.

Asiantunteva hormien kunnostuksen ammattilainen aloittaa työnsä aina perusteellisella hormin tarkastuksella. Silmämääräisesti hän näkee löytyykö nuohousluukusta tai tulisijasta tippunutta ja murentunutta laastia. Hyvän arvion kunnosta hän pystyy tekemään jo pelkästään kurkkaamalla savupiippuun. Perusteelliseen tarkastukseen kuuluu kuitenkin myös hormin kuvaaminen ja hormin tiiveyden tarkastaminen savupanoskokeella. Myrkytön ja turvallinen savupanos asetetaan tulisijaan, jonka savuhormi on tiivistetty yläpäästä, jolloin savun leviäminen esimerkiksi vinttitilaan tai yläpohjaan voidaan todentaa. Halutessaan asiakas voi olla mukana ja todeta itse vuotokohdat. Luotettava hormiasiantuntija näyttää myös asiakkaalle kaikki hormitarkastuksen aikana otetut kuvat ja videot. Asiakkaan ei siis tarvitse sokeasti luottaa tarkastajan sanaan vaan hän voi todeta kunnon myös itse.

Hormisaneerauksen hinta?

Hormitarkastuksen, kuvauksen ja savupanoskokeen jälkeen asiakkaalla tulisi olla realistinen kuva siitä, mikä hänen talonsa savuhormin kunto on. Tarkastuksen yhteydessä asiakas saa toimenpidesuunnitelman, ja halutessaan myös tarkan kustannuslaskelman hormien kunnostamisesta. Hormisaneerauksen hinta riippuu valtavasta määrästä muuttujia. Savu- ja ilmahormien lukumäärä ja koko, hormiston pituus ja muoto, hormin rapautumisen määrä ja sitä kautta materiaalien menekki, mahdolliset muuraustyöt ja tiilien uusinta vaikuttavat kaikki hormin kunnostuksen hintaan. Jokainen hormisto on erilainen eli kun halutaan selvittää massauksen, putkituksen tai uudelleenmuurauksen hinta, kannattaa se pyytää tarjouksena alan toimijalta. Samalla kannattaa selvittää käytettävät materiaalit, sillä niissä on suuria eroja. Yksikään pyydetty tarjous ei saa velvoittaa asiakasta tilaukseen ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus vertailla saamiaan tarjouksia.

Mikä menetelmä tulisi valita?

Putkitus on yleinen tapa korjata hormi, mutta se ei tule kysymykseen silloin kun tulisijassa poltetaan puuta. Putkittamalla hormin sisähalkaisija pienenee ja hormista menetetään sen lämpöä varaavat ominaisuudet. Etenkin kiukaan savuhormissa, jossa hormin sisähalkaisijan tulee olla vähintään 120mm, putkitus ei yleensä tule kysymykseen. Myös savukaasujen lämpötila sekä hormin muoto aiheuttavat haasteita putken valinnalle. Siksi yleensä öljykattilan hormi on ainoa, jossa putki toimii moitteetta.

Hormin slammaus
Hormistosaneeraus massaamalla käy ammattilaisilta nopeasti ja siististi.

Vanhan hormin slammauksella eli massaamalla (eli pinnoittamalla) päästään yleensä erinomaiseen lopputulokseen kustannustehokkaimmalla tavalla. . Hormipinnoituksia on tehty jo useamman vuosikymmenen ajan eli kyseessä ei ole mikään uusi menetelmä. Tosin, vuosikymmenten saatossa massaukseen käytettävät materiaalit ovat parantuneet merkittävästi. Massaaminen tehdään ns. liukuvalulla, jolloin hormin halkaisija ei merkittävästi pienene. Laadukkaasti toteutettu massaus täyttää kaikki rapautumisen aiheuttamat onkalot ja murtumat tiilien välissä, jolloin se myös tukevoittaa koko piipun rakennetta. Tänä päivän tulisijojen tehtävä ei ole vain tunnelman luonti, vaan tulisijaa käytetään myös talon lämmittämiseen. Massaamalla säilytetään ja jopa parannetaan hormin lämmönvarauskykyä sillä se on kiinteä osa hormin lämpöä varaavaa massaa toisin kuin hormiin asennettu putki. Putki eristää lämmön hormista, jolloin hormin kiviaines ei varaa lämpöä. Lisäksi kuuman putken ja viileän hormin vaikutuksesta hormi kerää herkästi kondenssivettä, joka hyvin usein tulee aiheuttamaan ongelmia myös talon rakenteissa. Massaamalla hormin sisäpinta saadaan tasaiseksi, jolloin hormin veto paranee.

Mikäli rakennukseen vaihdetaan suurien remonttien yhteydessä tulisija/tulisijat ja vanha hormi on tiensä päässä, kannattaa harkita koko hormin purkua ja uudelleen muuramista. Tämä on kuitenkin se viimeinen vaihtoehto, sillä se tulee kysymykseen yleensä vasta silloin kun vanhassa hormissa on lukuisia paikkoja, joista tiilet ovat tippuneet eikä sitä voida enää korjata tekemällä aukko hormiin. Ennen kuin tekee päätöstä koko hormin uusimisesta, kannattaa pyytää ammattilainen arvioimaan mahdollisuus korjaamiseen eli massaamiseen. Hormin pinnoituksella on 10 vuoden takuu eli oikein ja huolellisesti tehdyllä pinnoituksella hormeille saadaan vuosikymmeniä lisää turvallista ja huoletonta käyttöikää.

Massattu savuhormi
Hormin massauksella hormin sisähalkaisija ei merkittäväsi pienene ja hormi säilyttää lämmönvarauskykynsä.
Back to top