Asbestilaki muuttui: Mineriittikaton pesu vaatii asbestityöluvan

Asbestilaki muuttui: Mineriittikaton pesu vaatii asbestityöluvan

asbestityolupa

Asbestilaki eli asbestin käsittelyä koskeva lainsäädäntö on muuttunut vuoden 2016 alusta ja se asettaa vaatimukset myös ulkona tehtäville asbestitöille, joihin mineriittikaton pesu myös lukeutuu. Kiinteistönomistajan ei tule suorittaa pesutoimenpiteitä itse, sillä muuttuneen asbestin käsittelyä koskevan lain mukaan myös asbestia sisältävän kattopinnoitteen pesu vaatii asbestipurkutyöluvan silloin, kun käytetään yli 50 barin pesupainetta.

Mineriitti- eli varttikatto on kuitusementtimateriaalia, joka useimmiten sisältää asbestia. Mineriittikattoja asennettiin 70-80 -luvuilla eli valtaosa katoista on viimeistään nyt huoltoa vailla. Vaikka kattomateriaali sisältää asbestia, joka on syöpävaarallinen aine, ei se käytössä ole asukkaille haitallinen. Asbesti on terveydelle haitallista silloin, kun se vapautuu materiaalista purkutöiden tai pesun ohessa hengitysilmaan ja sitä kautta pääsee ihmiskehoon. Hyväkuntoista mineriittikattoa ei tarvitse purkaa sen sisältämän asbestin takia, vaan se voidaan pesulla ja pinnoituksella saada kauniiksi ja hyvin toimivaksi.

 

Asbestikartoitus ja asbestitöiden ennakkoilmoitus

asbestikaton purku webKun mineriittikattoa lähdetään huoltamaan, on ensimmäinen askel aina asbestikartoitus, jolla selvitetään sisältääkö katemateriaali asbestia, ja asbestityön ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Velvollisuus huolehtia kartoituksen tekemisestä koskee henkilöä, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Jos edellä mainittuja ei ole, vastuu koskee työn tilaajaa. Siksi mineriittikaton huoltotoimenpiteisiin ryhtyessä kannattaa ensi töikseen varmistua siitä, että työn tekevällä yrityksellä on asbestityöhön koulutetut työntekijät ja työnjohto. Samalla kannattaa varmistaa, että kyseinen taho huolehtii kaikista asbestityön vaatimista toimenpiteistä, ilmoituksista ja selvityksistä. Asbestikartoitukseen kuuluu aina näytepalan lähettäminen laboratoriotutkimukseen ja sen tulosten perusteella on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

pinnoitettu-varttikattoLain linjauksen mukaan asbestia sisältävän julkisivu- tai kattolevyn pesu vaatii asbestipurkutyöluvan, asianmukaiset suojaukset ja pesuveden talteenoton sekä suodattamisen silloin kun käytetään yli 50 barin pesupainetta. Pelkästään koti- ja harrastajakäyttöön tarkoitetuissa painepesureissa pesupaine ylittää helposti 100 baria. Ammattikäytössä käytettävien peruspesureiden pesupaine on 250 baria ja mineriittikattojen pesuun käytettävien lautaspesureiden pesupaine on jopa 400 baria. Vain korkealla vedenpaineella saadaan mineriittikaton pinta kyllin puhtaaksi uuden pinnoituksen vaatimaa tartuntaa varten. Kun työ tehdään oikein, oikeilla materiaaleilla, työtavoilla, suojauksilla ja pesupaineella, saadaan mineriittikatosta taas hyvännäköinen ja toimiva katto vuosiksi eteenpäin eikä katetta ole tarve uusia kokonaan vielä vuosikausiin.

 

Ammattilainen huolehtii kaikista asbestilain velvotteista

asbestilaki-mineriittikaton-huoltoTilaamalla pesu- tai purkutyön ammattitaitoiselta yritykseltä varmistutaan, että työt tulee hoidettua lain vaatimusten mukaisesti. Jokaisen pesu- tai purkutyöhön osallistuvan henkilön työnjohtoa myöten tulee olla asbestityöhön koulutettuja ja heillä tulee olla asbestipurkutyöntekijän pätevyys. Ammattimaisesti toimiva yritys hoitaa tilaajan puolesta asbestikartoituksen ja tekee lain vaatiman kirjallisen turvallisuussuunnitelman, jonka mukaan työ suoritetaan. Kiinteistön omistajasta lain vaatimukset voivat tuntua kohtuuttomalta sillä pesutyöhän suoritetaan ulkona. Lain tarkoitus on kuitenkin estää asbestin leviäminen ympäritöön pesuvesien mukana. Pesutyössä käytetävä korkea veden paine irroittaa kattopinnasta tehokkaasti kaiken lian, jäkälä- ja sammalkasvuston. Samalla mineriittikatosta irtoaa rapautunut pintakerros ja tuloksena on puhdas levypinta uutta pinnoitetta varten. Katon pesun yhteydessä tulee huolehtia sadevesijärjestelmän huuhtelusta, jotta kaikki asbestijäämät saadaan pinnoilta pois. Lain mukaan kaikki suojaukseen käytetyt materiaalit tulee kerätä pois heti eikä niitä saa seisottaa kuivumassa yön yli ilman huuhtelua ja huuhteluveden asianmukaista käsittelyä. Tällä estetään kuivuneen asbestipölyn leviäminen ympäristöön. Kaikki käytetty pesu- ja huuhteluvesi tulee kerätä ja suodattaa. Mikäli vesi imeytetään maahan, tulee imeytyskohdan pintamaa kerätä talteen ja käsitellä asbestijätteenä.

asbestilaki-varoitus-asbestitöistä

 

RestaKoti huolehtii myös asbestia sisältävän mineriittikaton pesusta ja pinnoituksesta

Erittäin tarkkojen ohjeistusten takia käytännössä kaikki mineriittikaton huolto-, pesu-, purku- ja korjaustyöt vaativat tänä päivänä asbestityön ammattilaisen. Tiukasta lainsäädännöstä huolimatta asbestia sisältävä mineriittikatto on kestävä ja toimiva kateratkaisu. 70-80 -luvuilla asennettu mineriittikatto ei välttämättä ole elinkaarensa päässä eikä muuttunut lainsäädäntö vaadi kattomateriaalin vaihtoa. Tehokas pesu ja uusi pinnoite tekevät katosta taas hyvännäköisen ja palauttavat sen toiminnallisuuden vuosiksi eteenpäin. Ehjää ei tarvitse korjata eikä hyvää tarvitse vaihtaa. Selvitä ensin mineriittikattosi huollon mahdollisuus ennen kuin päätät suotta uusia koko katteen. RestaKodin asbestikoulutetut ammattilaiset huolehtivat myös mineriittikatoista. Toteutamme mineriittikattojen pesut ja pinnoitukset helposti ja vaivattomasti ympäri Suomen. Kun haluat varmistaa, että tilaamasi työ tehdään ammattitaidolla ja turvallisesti, tilaa maksuton mineriittikaton kuntoarvio ja toimenpidesuunnitelma RestaKodilta.

Lisätietoa asbestitöiden vaatimuksista työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Ajantasainen asbestitöitä koskeva lainsäädäntö (Finlex)

Mineriitti- eli varttikatteen pesu ja pinnoitus (RestaKoti Oy)

Back to top